МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 01.2017 г.
28.02.2017 г.
----------------------
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 02.2017 Г.
13.03.2017 г.
----------------------
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 03.2017 Г.
11.04.2017 г.
----------------------
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 04.2017 Г.
12.05.2017 г.
----------------------
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 05.2017 Г.
15.06.2017 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 06.2017 г.

13.07.2017 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 07.2017 г.

14.08.2017 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 08.2017 г.

14.09.2017 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 09.2017 г.

13.10.2017 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 10.2017 г.

14.11.2017 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 11.2017 г.

14.12.2017 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 12.2017 г.

15.01.2018 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 01.2018 г.

12.02.2018 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 02.2018 г.

13.03.2018 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 03.2018 г.

13.04.2018 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 04.2018 г.

15.05.2018 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 05.2018 г.

14.06.2018 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 06.2018 Г.

14.07.2018 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 07.2018 Г.

10.08.2018 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 08.2018 Г.

11.09.2018 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 09.2018 г.

15.10.2018 г.
----------------------


МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 10.2018 г.

12.11.2018 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 11.2018 г.

14.12.2018 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 12.2018 г.

14.01.2019 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 01.2019 г.

15.02.2019 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 02.2019 г.

15.03.2019 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 03.2019 г.

15.04.2019 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 04.2019 г.

16.05.2019 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 05.2019 г.

16.06.2019 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 06.2019 г.

16.07.2019 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 07.2019 г.

16.08.2019 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 08.2019 г.

13.09.2019 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 09.2019 г.

15.10.2019 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 10.2019 г.

14.11.2019 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 11.2019 г.

15.12.2019 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 12.2019 г.

15.01.2020 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 01.2020 г.

15.02.2020 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 02.2020 г.

15.03.2020 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 03.2020 г.

13.04.2020 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 04.2020 г.

15.05.2020 г.
----------------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 05.2020 г.

15.06.2020 г.
----------------------

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"